PRIVACYVERKLARING

Via de website www.kiekreclame.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. KIEK reclame acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. KIEK reclame is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 September 2023.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KIEK reclame worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KIEK reclame gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

KIEK reclame maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KIEK reclame te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KIEK reclame heeft hier geen invloed op.

KIEK reclame heeft Google geen toestemming gegeven om via KIEK reclame verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google reCAPTCHA v3

Ons privacybeleid met betrekking tot Google reCAPTCHA v3 beoogt de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de beveiliging van onze website. reCAPTCHA v3 verzamelt interactiegegevens, zoals muisbewegingen en klikgedrag, om spam en misbruik te detecteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en worden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt. Wij baseren ons op ons legitiem belang bij websitebeveiliging voor de verwerking van deze gegevens. U heeft het recht om toegang tot uw gegevens aan te vragen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [Uw contactgegevens]. Wij behouden ons het recht voor dit beleid bij te werken; controleer regelmatig voor eventuele wijzigingen met betrekking tot reCAPTCHA v3.

MICROSOFT CLARITY

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Clarity cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Microsoft Clarity. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Clarity registreert gebruikersinteracties, zoals muisbewegingen, klikken, scrollen etc. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. In het privacybeleid van Microsoft kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kiekreclame.nl . KIEK reclame zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KIEK reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KIEK reclame maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KIEK reclame verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KIEK reclame op via info@kiekreclame.nl.

KIEK reclame is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 29, 8320 AA, Urk
Vestigingsadres:
Het Spijk 4, 8321 WT, Urk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 39056792
E-mailadres:
info@kiekreclame.nl